bildt engeland nederland friesland

Klaine Faike

Hait, mim en Faike sitte te broadeten. Faike het fandaag frij fan skoal. Mim het ok frij nommen. Maar hait mot an 't werk. Hait is boer. Faike fraagt hait:”Mâg ik fandaag met hait op 'e trekker? “ “Ni jonge, sait hait .” Dat kin fandaag niet, want ik mot eerpel sproeie”.Hè, wat spitig dat hait nou krekt fandaag sproeie mot. 

Hait sait: “Weetst wat, haal met dyn trekker en kipper de grâsbultsys maar út 'e tún. Kînst d'r achter op 't hiem mooi 'n kuilbult fan make.”At 't eten an 'e kant is, gaat hait met 'e sproeimesine fort. Faike trekt syn overal an en gaat na de skuur. Wer staat syn trekker nou? Hy kin 'm niet fine. Hij soekt overal, in 'e skuur, in 'e tún, op 't hiem , in 'e eerpelloads........... 

Maar wat is dat, achter in 'e eerpelloads hoort-y wat! Der mot-y meer fan wete en hij stapt d'r op ôf! At-y dichterbij komt siet-y twee eerpels lêgen. 'n Groate en 'n klaine. De groate eerpel sait tun 'e klaine: “Ik wil niet in 'e  modder onder de grônd, der is 't mij feul te donker en te koud .” “Ni, dat wil ik ok niet, “sait de klaine eerpel. “Maar ik wil ok niet in water kookt worre,  En niet in butter bakt worre”.  “Dat is mij feul te hyt”, sait de klaine eerpel. “En wij wille ok niet in 'e petat!!!” roepe de klaine en groate eerpel soa luud at se kinne.

Dan wort 't weer stil in 'e loads. Fersichtig loopt Faike na de twee eerpels toe. Hij krijt se op en de eerpels binne doadstil. “Wat skrúwden jim soakrekt, “sait Faike. “Ja,”sait de groate eerpel,  “want wij wille niet in die kouwe, donkere grônd,  lykas ôns broertsys en sussys eerpel. En wij wille gyn kookte eerpel worre,   gyn bakte en helendal gyn petat! Wij dochten at de boer ôns skruwen hoort, dan weet-y dat maar.” “Maar wat wille jim dan ?” fraagt Faike. “Ja , dat is 't 'm  nou krekt,”sait de klaine eerpel.

 “Dat wete wij niet.”Weetstou ok wat?” “Nou ik weet 't ok niet, “sait Faike. “Maar ik nim jim met naar ôns mim,  Die weet 'n bult raad .” At Faike met 'e twee eerpels bij mim komt, doet-y 't hele ferhaal.

Mim trekt 'n diepe rimpel boven 'e neus en dan sait se: “ Ik hew 'n idee! “ “Faike en ik make fan jim twee eerpelmantsys.” Dut likent de groate en klaine eerpel goed toe. Mim en Faike soeke stokkys, kralen, knopen en pepier klaar, en na 'n uurtsy knutselen binne se klaar. Dan staan d'r twee mooie eerpelmantsys in 't fînsterbank. ' n Groate en 'n klaine en baide likene se wel wat op Faike.

Gerda Fokkema 2008

 

Plek voor een Feestje

De laatste publicatie van de Kemissy Meertalighyd

 

CD Speule met Bildts

Taal belaids priis 2010

Meertaligheid, een uitzondering?

"Integendeel! Opgroeien met één taal is eerder een bijzonderheid. Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken"

Gastenboek

Een méér dan bewonderenswaardig initiatief.
Prachtige side, en 'n goed ynysjatyf. Ok al weun ik nie...

Bezoekers

Vandaag17
Gisteren25
Deze week64
Deze maand136
Totaal83521