bildt engeland nederland friesland

Basisschoolleraren op Bildtse cursus

Taal en de mogelijkheid tot meertaligheid

Fersys Poadium

Op ‘e froege overdâg fan de 14de Gedichtedâg 2013  is d’r ferleden week woensdeg 30 jannewary ‘n echt meertalig kyndergedichtefeest fierd op ’t Bildt.  De  bibletheek fan St.Anne had tegaar met de Kemissy Meertalighyd de kines fan de groepen 3, 4, 5 ,6, 7 en 8  opropen om met te doen met  ’t Fersys Poadium, de opfolger fan de Foardrachtskriich.  An die oproep worde middels de mail, de skoalen en de byb massaal gehoor geven. Nag niet eerder waren d’r soafeul kines die’t metdoen wouwen. Maar liefs 75 kines út alle Bildtse dorpen deden in Ons Huis met an deuze meertalige gedichtefoordraagwedstriid. In de talen Bildts, Nederlâns, Frys, Ingels en Armeens droegen de kines  fol spanning en overgave hur aigenmaakte of koazen ferzen foor an de massaal toestroomde fens en de sjury.  Kines fan de  groepen 3 en 4 die’t in de prizen fielen : de goudene medally waar  foor Olchert Brouwers, de sulveren foor Tara Puyselaar  en ‘t brôns waar foor Gauke Pieter Reitsma. Bij groep 5 en 6, wer’t de meeste deelnimmers waren,  waar ‘t goud foor Esmee Boek, ‘t sulver foor Willeke Koopmans en ‘t brôns foor Sietske van der Meer. Groep 7 en 8 besloat de meertalige gedichteoverdâg met  ‘t goud foor Lisa Meijer, ‘t sulver foor Amy Tahmasi en ‘t brôns worde wonnen deur Margo Burmania.  Hieronder is ‘t gedicht dat Yde Feenstra foordroegen het te lezen. Hij won hiermet de deur Arjen Dijkstra in ‘t leven roepen priís foor ‘t  orizineelste Bildtse gedicht. 

 Stannemet

Wanneer hewwe wij ’t meest pret……?

Ja fansels, met Stannemet

Gripe, botse en lekker sweve,

met Stannemet  , dan silst’ ’t beleve,

even an ’n súkkerspin snuve,

laat de buldozers maar munten skuve.

Gyn skoal en gyn saaie boeken

Fijf dagen lang, petat met oalykoeken.

Ja, ja Stannemet

Dat’s pas  fet

(Jannewary 2013, Paul Feenstra)

De deelnimmers kregen foor al de oefendrokte  ‘n Frystalige  Donald Duck of Frystalige Rinze de Kikkert  en ‘n Bildtstalig/Nederlânstalig  boek met na huus. Feerder kinne se hursels fan nije week ôf  op  ‘t Fersys Poadium bewondere op de website www.meertalighyd.nl  fan de Kemissy Meertalighyd.  Op Nasjonale Gedichtedâg 31 jannewary  hewwe alle goudene winners fan ‘t Fersys Poadium  in de bibletheek fan Sint Anne hur gedicht nag ’s prachtig foordroegen.               

Waddenwerk

In mei 2013 is de nieuwste meertalige lesbrief  Waddenwerk“ in het gemeentehuis van het Bildt gepresenteerd.

Inspirerende  Friese, Bildtse, Nederlandse en Engelse taalactiviteiten rond het thema  “Werken op het Wad”  voor de groepen 5, 6 en 7. De kinderen  maken kennis met een kapitein of lezen over lekker blubberen in de modder. Twee vissers van weleer komen aan het woord en er wordt informatie gegeven over het  Noorderleech.  

Veel Wadplezier!

Nije fiertalige lesbrief en website foor Bildtse basisskoalen

Op Falentynsdâg presinteerde de Kemissy Meertalighyd fan de gemeente ‘t Bildt in de raadszaal hur fierde fiertalige lesbrief die’t deuze keer ‘t thema “Kûnst op het Bildt” met kreeg. De presintatiedatum waar koazen om de liefde voor de taal, ‘t gebied en al syn kûnstrykdom te benadrukken. De lesbrief is bedoeld foor de bovenbouw fan alle basisskoalen op ‘t Bildt en kin feulsaidig brúkt worre. Fier kûnstners út ferskillende kûnstdisciplines worden interviewd in ‘n ferskillende taal: Bildts, Frys, Nederlâns en Ingels. De kûnstners Hendrik Elings, Simy Sevenster, Ellen Floris en Paulien Ploeger fertelden an de interviewster wat hur bynt en inspireert op ‘t Bildt. De leden van de Kemissy maakten lesmateriaal bij de interviews. De teksten worden op CD-rom insproken, soadat de ferhalen belústerd en metlezen worre kinne. De onderwiisbegelaidingsdienst Cedin fersorgde de interviews, begelaiding en opmaak. 

Wethouder Haarsma fan onderwiis kreeg de opdracht om de website www.meertalighyd.nl in gebrúk te nimmen. Derop het de Kemissy, die’t meeste taken as frijwilligerswerk ferfult, de al eerder maakte lesbrieven en alle andere beschikbere Bildtstalig lesmateriaal plaatst. Dit kin dan middels digitale skoalbôrden of in printform deur skoalen of andere interesseerden binnen, maar ok bútten de gemeente brúkt worre. In de toekomst sil d’r nij beskikber kommen materiaal bij komme. Ok binne d’r links naar andere interessante sites over meertalighyd en achtergrôndinformatie op te finen. 

De Kemissy Meertalighyd het plannen foor ‘t maken van een nije lesbrief, seker nou’t  de gemeenteraad ‘t ôflopen jaar besloaten het de kommende jaren niet op het Bildts besúnnig te willen. Omdat ok de provînsy geld beschikber stelt, kin d’r de kommende jaren nag meer meertalig lesmateriaal ontwikkeld worre.

     

Nieuwe viertalige lesbrief en website voor Bildtse basisscholen

Op Valentijnsdag presenteerde de Kemissy Meertalighyd van de gemeente het Bildt in de raadszaal haar vierde viertalige lesbrief die deze keer het thema “Kûnst op het Bildt” mee kreeg. De presentatiedatum was gekozen om de liefde voor de taal, het gebied en al zijn kunstrijkdom te benadrukken. De lesbrief is bedoeld voor de bovenbouw van alle basisscholen op het Bildt en kan veelzijdig gebruikt worden. Vier kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines werden geïnterviewd in een verschillende taal: Bildts, Fries, Nederlands en Engels. De kunstenaars Hendrik Elings, Simy Sevenster, Ellen Floris en Paulien Ploeger vertelden aan de interviewster wat hun bindt en inspireert op het Bildt. De leden van de Kemissy maakten lesmateriaal bij de interviews. De teksten werden op CD-rom ingesproken, zodat de verhalen beluisterd en meegelezen kunnen worden. De onderwijsbegeleidingsdienst Cedin verzorgde de interviews, begeleiding en opmaak. 

Wethouder Haarsma van onderwijs kreeg de opdracht om de website www.meertalighyd.nl in gebruik te nemen. Daarop heeft de Kemissy, die de meeste taken als vrijwilligerswerk vervult, de al eerder gemaakte lesbrieven en alle andere beschikbare Bildtstalig lesmateriaal geplaatst. Dit kan dan middels digitale schoolborden of in printvorm door of scholen of andere geïnteresseerden binnen, maar ook buiten de gemeente gebruikt worden. In de toekomst zal er nieuw beschikbaar gekomen materiaal bij komen. Ook zijn er links naar andere interessante sites over meertaligheid en achtergrondinformatie op te vinden. 

De Kemissy Meertalighyd heeft plannen voor het maken van een nieuwe lesbrief, zeker nu de gemeenteraad afgelopen jaar heeft besloten de komende jaren niet op het Bildts te willen bezuinigen. Omdat ook de provincie geld beschikbaar stelt, kan er de komende jaren nog meer meertalig lesmateriaal ontwikkeld worden.

 

Plek voor een Feestje

De laatste publicatie van de Kemissy Meertalighyd

 

CD Speule met Bildts

Taal belaids priis 2010

Meertaligheid, een uitzondering?

"Integendeel! Opgroeien met één taal is eerder een bijzonderheid. Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken"

Gastenboek

Een méér dan bewonderenswaardig initiatief.
Prachtige side, en 'n goed ynysjatyf. Ok al weun ik nie...

Bezoekers

Vandaag30
Gisteren30
Deze week60
Deze maand895
Totaal91427