bildt engeland nederland friesland

Stichting Bildts Aigene naar Drongo-talen –festival

Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober vond in Utrecht het DRONGO talenfestival plaats.Het DRONGO talenfestival biedt een platform aan de brede taalsector. Voor organisaties en medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en secundair onderwijs, tot studenten en wetenschappelijke onderzoekers aan universiteiten. Maar ook voor tolken, vertalers, expats, tweetalige gezinnen, bedrijven uit de taalindustrie die middelen ontwikkelen voor bijvoorbeeld international business, taalscholen, nieuwkomers en taalmaatjes. En voor mensen die geïnteresseerd zijn in taal en cultuur.Met duizenden bezoekers en een informatieve interactieve beurs met ruim 75 exposanten is het DRONGO talenfestival hét talenfestival van Nederland en Vlaanderen.

Als partner van dit festival verzorgt De Provinsje Fryslân elk jaar een stand op het talen plein van het Drongo festival. Dit jaar mocht de Kemmissy Meertalighyd van Stichting Bildts Aigene hen vergezellen in hun prachtige stand “Hûs fol ferhalen”. Al het meertalige Bildts/Fries/ Nederlands/Engels les materiaal ontwikkeld door de KMT werd hier in tentoongesteld. Met name het nieuwe lesmateriaal van “Bob de Krôb”  trok hierbij de aandacht van de bezoekers. Bezoekers die regelmatig hun roots in Friesland of ’t Bildt” hadden. Wat een prachtige Friese en Bildtse verhalen werden er gedeeld! 

Op de foto vlnr: Marijke Bloembergen & Afke Houtsma van Kemissy Meertalighyd, Tjallien Kalsbeek & Alex Reimersma van de Provinsje Fryslân.

 

“ Bildtse basiskoallen kinne weer an ‘e gang met Bildts en Fries”

Op woensdag 28 september organiseerde de Kemissy Meertalighd van Stichting Bildts Aigene weer een studiemiddag voor alle Bildtse basisscholen. De nieuwe Friese digitale lesmethode Spoar 8, geschikt voor de gehele basisschool, werd door Dorien Heemstra van het Cedin met veel interesse gevolgd door de 35 belangstellende leerkrachten, taalcoördinatoren en directeuren van de scholen. Deze rijke digitale taalmethode biedt een scala van taalactiviteiten aan. Je kunt denken aan verhalen, liedjes, prentenboeken, filmpjes, versjes en educatieve games. Ook alle ontwikkelde materialen van de Kemissy Meertalighyd zijn opgenomen in deze nieuwe Friese methode, zodat ook het Bildts toegankelijker wordt voor de Bildtse basisscholen.

Coos van Kooten, leerkracht van groep 7 op obs ’t Fonnemint, gaf voor de bovenbouw leerkrachten een boeiende inspirerende en duidelijke Bildtse les. Verrassend was dat hij hiervoor iedere week de Bildtse Post gebruikt. Voor de onderbouw leerkrachten was er een Bob de Krôb workshop. In deze workshop werd de Bob de Krôb map gepresenteerd. Sonja Nauta schreef voor jonge kinderen herkenbare verhalen over de belevenissen van Bob. Bij deze verhalen zijn liedjes geschreven door de uit Vrouwbuurt afkomstige Janny Kok en door Froukje de Jong vertaald. Om het geheel compleet te maken heeft Sieuwke Jacobsen, student aan de NHL, er Bildtse woordenschatplaten bij gemaakt. Voor elke basischool op ’t Bildt is er een Bob de Krôb map uitgereikt. U kunt dit Bob project nu bekijken bij 'Bildtse materialen' op deze website.

“Deze overdâg waar een inspirerend Bildts feesy!”

“Inspirasyoverdâg”voor Bildtse basisscholen en het eerste digitaal Bildts talige prentenboek gepresenteerd in de Aerden Plaats

Op woensdag 30 september waren alle leerkrachten van de Bildtse Basisscholen uitgenodigd voor een inspirerende middag over meertaligheid in  Oude Bildtzijl.

Inspirator was oud Bildtker en bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal : Folkert Kuiken, die een zeer boeiende bildtstalige lezing gaf over het belang van meertaligheid ( Bildts/Frysk/Nederlands) binnen de opvoeding en het onderwijs aan jonge kinderen.  De Bildtse leerkrachten kregen van hem de volgende tips mee: Leg in eerste instantie de nadruk op mondeling taalgebruik, dat is veel praten over meegemaakte gebeurtenissenen en veel verhalen laten vertellen en natuurlijk veel (voor)lezen. 

Om de samenwerking van de beide organisaties, Kemissy Meertalighyd en Aerden Plaats, in de Stichting Bildts Aigene te benadrukken vond deze “inspirasyoverdâg” plaats in de Aerden Plaats.                                      .

Het slotwoord was er deze middag voor de Kemissy Meertalighyd. Zij vertelden over het tot stand komen van, “Bob de Krôb”, het eerst Bildts talige digitale prentenboek bestemd voor de jongste groepen van de basisschool. In het boek neemt Bob de Krôb je mee op reis door het Bildt. De prenten zijn door de kinderen zelf gemaakt. De tekst is ingesproken door Boukje van der Meer. Ook was er voor elke school een handpop van Bob, gemaakt door Alina Schaap,  het Bildts talige vriendje voor  in de groep.

Aan het einde van de middag konden alle aanwezigen:  leerkrachten, directeuren, afgevaardigden van Mercator, de Fryske Akademy, Bibliotheek, de gemeente het Bildt en een aantal belangstellende Bildtkers nog even bijpraten in de prachtige vlindertuin van de Aerden Plaats.

 

Fersys Poadium 2016

Heb je zin om een mooi gedicht in het Bildts, Fries, Nederlands of welke taal dan ook voor te dragen? 

Dan is dit je kans!!!!

Doe dan mee op woensdag 24 februari 2016 aan het

“Fersys Poadium”!

Opgeven kan door het formulier in te vullen en te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenwerking culturele organisaties onder paraplu van ’Bildts Aigene’

Bildts Aigene. Dat is de naam van het nieuwe Bildtse cultuurinstituut. Vier organisaties - Stichting Ons Bildt, Aerden Plaats, Bildts Dokumintasysintrum en de Kemmissy Meertalighyd - gaan onder de paraplu van Bildts Aigene op projectbasis samenwerken en een vrijwilligerspool opzetten.

Door Gerard de Jong -  Ontspannen zitten ze erbij, vrijdag 2 januari in de bibliotheek, de zeven vertegenwoordigers van de vier organisaties die elkaar hebben gevonden in Bildts Aigene. Met trots onthullen ze vandaag de naam van het overkoepelend orgaan waaronder de vier gaan samenwerken. Bildts Aigene is geen stichting of vereniging, maar meer een ’paraplu’ van waaronder de vier vanaf nu zullen opereren. Die ontspannenheid was niet vanzelfsprekend. Zo’n driekwart jaar geleden besloot de gemeenteraad dat er een ’Bildts Kultuurinstitút’ moest komen. Het culturele erfgoed van het Bildt moet veilig gesteld en verankerd worden voordat de gemeente in 2018 opgaat in een groter geheel. De raad en het college zegden tevens zo’n € 30.000 toe om een betaald medewerker aan te stellen. Maar al snel kwamen alle deelnemers erachter dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Een raad kan wel opdracht geven tot samenwerking of zelfs fusie van de vier organisaties: het moet daarna nog wel even gebeuren. 

Kentering -  “Het is te vroeg voor een fusie van de vier,” vertelt Henri de Boer, die door de gemeente werd aangesteld om het proces te begeleiden. Aan hem de taak om de vier bijeen te brengen. “Alle vier hebben een eigen doelstelling, een eigen geschiedenis en vrijwilligers: ze zaten allemaal op hun eigen spoor.” Dat zorgde in het begin voor de nodige problemen, totdat de opdracht van de gemeente ietwat werd losgelaten. 

De Boer: “De kentering in het proces kwam toen we het oprichten van een  stichting loslieten, en gingen nadenken over: waarom doen we dit, wat willen we samen - in welke vorm dan ook - bereiken?” Er wordt instemmend gereageerd op De Boer’s woorden. Ali Bronger (BDS): “Je motte nander dos eerst goed kinnen lere.” Rennie Steensma (BDS): “D’r mosten arig wat muren slecht worre.” Coos van Kooten (Stichting Ons Bildt): “’t Is ’n kwessy  fan onwetendhyd. ’t Fertrouwen mot eerst groeie, derna kinne je feerder.” Afke Houtsma (Kemmissy Meertalighyd): “De lyntsys hongen eerst los, nou komme se bijnander.” En Steensma: “D’r is nou ’n ’ôns-gefoel’, in plak fan ’wij/sij’.” 

Vanavond presentatie logo - Van het aanbod om een professionele, betaalde kracht aan te stellen, maakt Bildts Aigene voorlopig geen gebruik. De Boer: “Dat schuiven we door naar mei, als dit proces afgerond moet worden. Het is niet duidelijk wat die persoon zou moeten doen. Enkele uren per week op een kantoor wachten tot de telefoon gaat is natuurlijk niets,” aldus De Boer, die hoopt dat het geld wel voor Bildts Aigene behouden blijft. 

Woensdagavond 7 januari wordt tijdens de RadeRaad het logo en de website van Bildts Aigene gepresenteerd. De vier werken verder al aan het ‘vullen’ van de digitale informatiezuil die bij Aerden Plaats komt te staan, en ook de culturele wandelroutes op het Bildt worden in kaart gebracht.  Bovendien wordt gewerkt aan een vrijwilligerspool – of in beter Bildts ‘frijwilligers in blik’, volgens Houtsma. Medewerkers van de ene organisatie gaan op projectbasis ook aan de slag voor een andere organisatie. Ook komt er een nieuw Bildts lesprogramma, Edu-Bildts. Marijke Bloembergen (Kemmissy Meertalighyd): “Wy hewwe nou fertrouwen en echt korte lyntsys. ’t Is nou saak om nanders pluspunten te benutten.”

Plek voor een Feestje

De laatste publicatie van de Kemissy Meertalighyd

 

CD Speule met Bildts

Taal belaids priis 2010

Meertaligheid, een uitzondering?

"Integendeel! Opgroeien met één taal is eerder een bijzonderheid. Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken"

Gastenboek

Een méér dan bewonderenswaardig initiatief.
Prachtige side, en 'n goed ynysjatyf. Ok al weun ik nie...

Bezoekers

Vandaag32
Gisteren30
Deze week62
Deze maand897
Totaal91429