bildt engeland nederland friesland

Utnoadiging presintatsy nijste meertalige lesbrief

Kûnst op ‘t Bildt

‘t  Belooft  ‘n  inspirerende  taalkûnstoverdâg  te  worren.

Op 14 februari 2012 in de raadssaal fan ‘t gemeentehuis fan ’t Bildt,

fan 16.00 uur tot 17.00 uur.

Jou/jim anwezigens wort och soa op priis steld! 

Opening gerestaureerde "Groate Kerk"

De Bildtse band de Feetwarmers met een nummer over de lange pelgrimsroute van St. Jacobiparochie naar Santiago de Compostela. Het Jabikspâd begint bij de net gerestaureerde "Groate Kerk". Deze werd op 8 april 2011 feestelijk heropend. Opgenomen met medewerking van de kinderen van de basisscholen in het Bildt.

Gemeente It Bilt wint € 2.500,- foar meartalich ûnderwiis

Tongersdei 4 novimber 2010. hat de gemeente it Bilt de Taalbeliedspriis 2010 wûn. Dizze priis wurdt útrikt oan de gemeente mei it meast weardefolle taalidee fan Fryslân en bestiet út in jildbedrach fan maksimaal € 2.500,-.

It Bilt hat de priis wûn mei in útwreiding fan de lesbrieven dy’t elts jier nei de basisskoallen gean. Dizze fjouwertalige lesbrieven (Biltsk, Frysk, Ingelsk en Nederlânsk) fertelle oer typyske Biltske ûnderwerpen en wurde takom jier fersterke mei in cd mei ferhalen in it Biltsk.

Tegearre mei fertsjintwurdigers fan de ‘Kemissy Meertalighyd’ naam wethâlder Nel Haarsma de priis yn ûntfangst by de jierlikse byienkomst Gemeenten en Frysk. De twadde priis gong nei  Dantumadiel mei in Frysktalich projekt foar it spesjaal ûnderwiis en Littenseradiel sil redaksjes fan doarpskranten in kursus Frysk oanbied wêrnei't hja kâns meitsje op in spesjale priis.

Plek voor een Feestje

De laatste publicatie van de Kemissy Meertalighyd

 

CD Speule met Bildts

Taal belaids priis 2010

Meertaligheid, een uitzondering?

"Integendeel! Opgroeien met één taal is eerder een bijzonderheid. Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken"

Gastenboek

Een méér dan bewonderenswaardig initiatief.
Prachtige side, en 'n goed ynysjatyf. Ok al weun ik nie...

Bezoekers

Vandaag44
Gisteren40
Deze week179
Deze maand719
Totaal90114